Introductie Nederlands Recht, visueel uitgelegd.


Wij willen de manier waarop aankomende juristen en advocaten worden opgeleid veranderen. Met dit crowdfund project vertalen we de complexiteit van ons rechtssysteem in duidelijke visuele taal. Zodat iedereen eenvoudig kan begrijpen hoe het Nederlands rechtsysteem in elkaar zit. Hiermee maken we het leven van huidige en toekomstige rechtenstudenten een stukje makkelijker en laten we ze laagdrempelig kennis maken met Legal Design Thinking (de skill die elke jurist - in de nabije toekomst – wil kennen).

Ook voor advocaten(kantoren) is deze introductie van het Nederlands recht interessant, want met deze introductie kunnen de basisbeginselen van ons rechtsysteem in duidelijke 'normale' mensentaal worden uitgelegd aan hun clienten. En last but not least heb jij hier als burger ook baat bij. De wet is er voor ons allemaal. En als jij de wet beter begrijpt kun je hier ook beter naar handelen.

Het concept dat wij eerder hebben gemaakt van de introductie van het Nederlands recht (klik op het plaatje hieronder om er vast doorheen te lopen) zullen we met behulp van crowdfunding en crowdsourcing verder ontwikkelen voor en door studenten. Onze gedachte is namelijk dat als rechtenstudenten hun lesstof anders aangeboden krijgen, wij kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van juristen en advocaten die hun kennis op een toegankelijkere manier kunnen overbrengen. Na dit project willen we ook de opties onderzoeken om het concept verder te ontwikkelen naar een nog toegankelijkere vorm voor burgers en consumenten.

Social impact

Met dit project willen we een zo'n groot mogelijke impact behalen. We hebben daarom inzichtelijk gemaakt hoe en waar wij impact willen maken.

Timeline en budget

Op basis van onderstaande tijdlijn zullen wij onze crowdfunding en crowdsourcing uitvoeren. We hebben een minimaal bedrag nodig van €7300,-, om te kunnen starten. Hiermee kunnen wij één ronde van testen en verder ontwikkelen realiseren en een basis evenement neerzetten. We streven echter naar drie rondes testen en een uitgebreider evenement om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken en het concept echt tot een hoger niveau te brengen. Houd deze pagina of de campagnepagina of de facebook pagina in de gaten om de voortgang van dit project te volgen.

Hoe kun je dit project steunen?

Je kunt dit project op 3 manieren steunen:

  • Bijdrage in geld
  • Bijdrage in uren (Studenten recht of ontwerp die willen helpen met testen en co-creatie)
  • Beschikbaar stellen van kantoorruimte om tests te kunnen uitvoeren/ co-creatie sessies te kunnen organiseren
  • Verder verspreiden van deze campagne op social media

Ja, ik wil dit project steunen!